اطلاعات تور

تور گرجستان نوروز95

اطلاعات تور

مدت اقامت 3شب یا 4شب,
تاریخ اعتبار نوروز95,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان,
خدمات بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, صبحانه,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
نوع پرواز چارتر,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از

1995000

تومان
,
کشور مقصد گرجستان,
شهر مقصد تفلیس,
خط هوایی Ata air,
توضیحات تور

پرواز سه شنبه و جمعه ها -فول چارتر-نرخ نوزاد 150000تومان -پرداخت 50درصد در هنگام رزرو ضروریست

هتل درجه هتل خدمات
اتاق ۲ تخته اتاق ۱ تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضيحات
3شبDOESI
درجه هتل B.B
1995000 2195000 1945000 1895000

4شب DOESI
درجه هتل B.B
2055000 2295000 1985000 1895000

7شبDOESI
درجه هتل B.B
2595000 2995000 2395000 1895000

3شب GOLDEN PALACE
درجه هتل B.B
2165000 2345000 2035000 1895000

4شب GOLDEN PALACE
درجه هتل B.B
2275000 2495000 2095000 1895000

7شب GOLDEN PALACE
درجه هتل B.B
2895000 3245000 2595000 1895000

3شب WHITE HOUSE
درجه هتل B.B
2095000 2275000 1985000 1895000

TOP

4شبWHITE HOUSE
درجه هتل B.B
2185000 2395000 2025000 1895000

TOP

7شبWHITE HOUSE
درجه هتل B.B
2595000 3095000 2345000 1895000

TOP

3شبGNG
درجه هتل B.B
2165000 2525000 1835000 1895000

4شبGNG
درجه هتل B.B
2275000 2725000 2095000 1895000

7شبGNG
درجه هتل B.B
2795000 3645000 2595000 1895000

3شبKMM
درجه هتل B.B
2275000 2755000 2095000 1895000

4شبKMM
درجه هتل B.B
2425000 3035000 2175000 1895000

7شبKMM
درجه هتل B.B
3195000 4195000 2695000 1895000

3شبTBILISI INN
درجه هتل B.B
2485000 3045000 2195000 1895000

TOP

4شبTBILISI INN
درجه هتل B.B
2685000 3425000 2295000 1895000

TOP

7شبTBILISI INN
درجه هتل B.B
3695000 4895000 2895000 1895000

TOP

3شبHOTELS&PREFERENCE -HUALING TBILISI
درجه هتل B.B
2545000 3185000 2245000 1895000

TOP

4شبHOTELS& PREFERENCE -HUALING TBILISI
درجه هتل B.B
2775000 3595000 2365000 1895000

TOP

7شبHOTELS&PREFERENCE -HUALING TBILISI
درجه هتل B.B
3795000 5195000 2995000 1895000

TOP

3شبRADISSON BLU
درجه هتل B.B
2795000 3765000 2495000 1895000

TOP

4شبRADISSON BLU
درجه هتل B.B
3095000 4395000 2685000 1895000

TOP

7شبRADISSON BLU
درجه هتل B.B
4295000 5795000 3595000 1895000

TOP

3شبDOESI
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1995000
نرخ اتاق 1 تخته
2195000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
1945000
کودک بدون تخت
1895000
توضیحات
4شب DOESI
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2055000
نرخ اتاق 1 تخته
2295000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
1985000
کودک بدون تخت
1895000
توضیحات
7شبDOESI
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2595000
نرخ اتاق 1 تخته
2995000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2395000
کودک بدون تخت
1895000
توضیحات
3شب GOLDEN PALACE
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2165000
نرخ اتاق 1 تخته
2345000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2035000
کودک بدون تخت
1895000
توضیحات
4شب GOLDEN PALACE
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2275000
نرخ اتاق 1 تخته
2495000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2095000
کودک بدون تخت
1895000
توضیحات
7شب GOLDEN PALACE
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2895000
نرخ اتاق 1 تخته
3245000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2595000
کودک بدون تخت
1895000
توضیحات
3شب WHITE HOUSE
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2095000
نرخ اتاق 1 تخته
2275000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
1985000
کودک بدون تخت
1895000
توضیحات
TOP
4شبWHITE HOUSE
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2185000
نرخ اتاق 1 تخته
2395000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2025000
کودک بدون تخت
1895000
توضیحات
TOP
7شبWHITE HOUSE
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2595000
نرخ اتاق 1 تخته
3095000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2345000
کودک بدون تخت
1895000
توضیحات
TOP
3شبGNG
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2165000
نرخ اتاق 1 تخته
2525000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
1835000
کودک بدون تخت
1895000
توضیحات
4شبGNG
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2275000
نرخ اتاق 1 تخته
2725000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2095000
کودک بدون تخت
1895000
توضیحات
7شبGNG
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2795000
نرخ اتاق 1 تخته
3645000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2595000
کودک بدون تخت
1895000
توضیحات
3شبKMM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2275000
نرخ اتاق 1 تخته
2755000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2095000
کودک بدون تخت
1895000
توضیحات
4شبKMM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2425000
نرخ اتاق 1 تخته
3035000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2175000
کودک بدون تخت
1895000
توضیحات
7شبKMM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3195000
نرخ اتاق 1 تخته
4195000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2695000
کودک بدون تخت
1895000
توضیحات
3شبTBILISI INN
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2485000
نرخ اتاق 1 تخته
3045000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2195000
کودک بدون تخت
1895000
توضیحات
TOP
4شبTBILISI INN
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2685000
نرخ اتاق 1 تخته
3425000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2295000
کودک بدون تخت
1895000
توضیحات
TOP
7شبTBILISI INN
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3695000
نرخ اتاق 1 تخته
4895000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2895000
کودک بدون تخت
1895000
توضیحات
TOP
3شبHOTELS&PREFERENCE -HUALING TBILISI
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2545000
نرخ اتاق 1 تخته
3185000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2245000
کودک بدون تخت
1895000
توضیحات
TOP
4شبHOTELS& PREFERENCE -HUALING TBILISI
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2775000
نرخ اتاق 1 تخته
3595000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2365000
کودک بدون تخت
1895000
توضیحات
TOP
7شبHOTELS&PREFERENCE -HUALING TBILISI
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3795000
نرخ اتاق 1 تخته
5195000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2995000
کودک بدون تخت
1895000
توضیحات
TOP
3شبRADISSON BLU
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2795000
نرخ اتاق 1 تخته
3765000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2495000
کودک بدون تخت
1895000
توضیحات
TOP
4شبRADISSON BLU
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3095000
نرخ اتاق 1 تخته
4395000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2685000
کودک بدون تخت
1895000
توضیحات
TOP
7شبRADISSON BLU
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4295000
نرخ اتاق 1 تخته
5795000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
3595000
کودک بدون تخت
1895000
توضیحات
TOP

برنامه سفر

3شب یا 4شب اقامت در هتل همراه با صبحانه

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به ندای پارسه میباشد.

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت