اطلاعات تور

اطلاعات تور

در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است

هتل درجه هتل خدمات
اتاق ۲ تخته اتاق ۱ تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضيحات
GRAND MILAN
درجه هتل B.B
995000 1200000 870000 795000 AKSARAY

TOPKAPI / KECIK / SABENA
درجه هتل B.B
1100000 12500000 970000 795000 AKSARAY

MARINEM
درجه هتل B.B
1100000 1380000 970000 795000 SEHZADEBASI

GRAND HILLARIUM
درجه هتل B.B
11000000 1250000 970000 795000 AKSARAY

ALL SEASON
درجه هتل B.B
STYLE
درجه هتل B.B
1125000 1325000 970000 795000 AKSARAY- SISLI

ALFA
درجه هتل B.B
NADA GOLDEN HIL
درجه هتل B.B
BUDO
درجه هتل B.B
1145000 14800000 980000 795000 AKSARAY

GRAND HALIC
درجه هتل B.B
1235000 1520000 990000 795000 TEPEBASI

EURO PLAZA
درجه هتل B.B
1235000 1500000 1005000 795000 TEPEBASI

GRAND HALIC
درجه هتل B.B
1235000 1520000 990000 795000

GRAND HALIC
درجه هتل B.B
1235000 1520000 990000 795000

GRAND HALIC
درجه هتل B.B
1235000 1520000 990000 795000 TEPEBASI

GRAND HALIC
درجه هتل B.B
1235000 1520000 990000 795000

DORA
درجه هتل B.B
1240000 1680000 1030000 795000 DONABDARE

LION
درجه هتل B.B
1290000 1880000 1040000 795000 TAKSIM

CRYSTAL
درجه هتل B.B
GOLDEN AGE 1
درجه هتل B.B
1320000 1845000 1090000 795000 TAKSIM

LARESPARK
درجه هتل B.B
1330000 1670000 1040000 795000 TAKSIM

GOLDEN PARK
درجه هتل B.B
1400000 1930000 1100000 795000 TAKSIM

GRAND OZTANIK
درجه هتل B.B
1490000 1930000 1100000 795000 TAKSIM

AVANTGARDE TAKSIM
درجه هتل B.B
2010000 1410000 1090000 795000 TAKSIM

GREEN PARK MERTER
درجه هتل B.B
1330000 1870000 1090000 795000 MERTE

SURMELI
درجه هتل B.B
1375000 1970000 1100000 795000 TEPEBASI

GRAND CEVAHIR
درجه هتل B.B
1390000 1840000 1150000 1200000 SISLI

RAMADA PLAZA
درجه هتل B.B
1510000 2090000 1240000 795000 OSMANBEY

CROWN PLAZA HARBIYE
درجه هتل B.B
1610000 2280000 1210000 795000 TAKSIM

CONRAD ISTANBUL
درجه هتل B.B
2090000 3270000 1530000 795000 BESIKTAS

GRAND MILAN
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
995000
نرخ اتاق 1 تخته
1200000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
870000
کودک بدون تخت
795000
توضیحات
TOPKAPI / KECIK / SABENA
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1100000
نرخ اتاق 1 تخته
12500000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
970000
کودک بدون تخت
795000
توضیحات
MARINEM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1100000
نرخ اتاق 1 تخته
1380000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
970000
کودک بدون تخت
795000
توضیحات
GRAND HILLARIUM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
11000000
نرخ اتاق 1 تخته
1250000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
970000
کودک بدون تخت
795000
توضیحات
ALL SEASON
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

STYLE
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1125000
نرخ اتاق 1 تخته
1325000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
970000
کودک بدون تخت
795000
توضیحات
ALFA
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

NADA GOLDEN HIL
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

BUDO
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1145000
نرخ اتاق 1 تخته
14800000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
980000
کودک بدون تخت
795000
توضیحات
GRAND HALIC
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1235000
نرخ اتاق 1 تخته
1520000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
990000
کودک بدون تخت
795000
توضیحات
EURO PLAZA
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1235000
نرخ اتاق 1 تخته
1500000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
1005000
کودک بدون تخت
795000
توضیحات
GRAND HALIC
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1235000
نرخ اتاق 1 تخته
1520000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
990000
کودک بدون تخت
795000
توضیحات
GRAND HALIC
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1235000
نرخ اتاق 1 تخته
1520000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
990000
کودک بدون تخت
795000
توضیحات
GRAND HALIC
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1235000
نرخ اتاق 1 تخته
1520000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
990000
کودک بدون تخت
795000
توضیحات
GRAND HALIC
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1235000
نرخ اتاق 1 تخته
1520000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
990000
کودک بدون تخت
795000
توضیحات
DORA
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1240000
نرخ اتاق 1 تخته
1680000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
1030000
کودک بدون تخت
795000
توضیحات
LION
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1290000
نرخ اتاق 1 تخته
1880000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
1040000
کودک بدون تخت
795000
توضیحات
CRYSTAL
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

GOLDEN AGE 1
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1320000
نرخ اتاق 1 تخته
1845000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
1090000
کودک بدون تخت
795000
توضیحات
LARESPARK
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1330000
نرخ اتاق 1 تخته
1670000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
1040000
کودک بدون تخت
795000
توضیحات
GOLDEN PARK
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1400000
نرخ اتاق 1 تخته
1930000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
1100000
کودک بدون تخت
795000
توضیحات
GRAND OZTANIK
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1490000
نرخ اتاق 1 تخته
1930000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
1100000
کودک بدون تخت
795000
توضیحات
AVANTGARDE TAKSIM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2010000
نرخ اتاق 1 تخته
1410000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
1090000
کودک بدون تخت
795000
توضیحات
GREEN PARK MERTER
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1330000
نرخ اتاق 1 تخته
1870000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
1090000
کودک بدون تخت
795000
توضیحات
SURMELI
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1375000
نرخ اتاق 1 تخته
1970000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
1100000
کودک بدون تخت
795000
توضیحات
GRAND CEVAHIR
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1390000
نرخ اتاق 1 تخته
1840000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
1150000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
RAMADA PLAZA
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1510000
نرخ اتاق 1 تخته
2090000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
1240000
کودک بدون تخت
795000
توضیحات
CROWN PLAZA HARBIYE
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1610000
نرخ اتاق 1 تخته
2280000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
1210000
کودک بدون تخت
795000
توضیحات
CONRAD ISTANBUL
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2090000
نرخ اتاق 1 تخته
3270000
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
1530000
کودک بدون تخت
795000
توضیحات

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به ندای پارسه میباشد.

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت