اطلاعات تور

تور نوروزی آمریکا

اطلاعات تور

مدت اقامت 21شب,
تاریخ اعتبار نوروز95,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, گشت شهری,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما, قطار,
نوع پرواز چارتر,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از

11700

دلار
,
کشور مقصد ایالت متحده آمریکا,
خط هوایی Emirates Airlines,
توضیحات تور

• بلیط رفت و برگشت ایران به آمریکاوبالعکس با امارات به قیمت روز به ریال • کلیه بلیطهای پروازها و قطار ذکر شده در مسیرتور: • نیویورک به واشنگتن با قطار، واشنگتن به میامی ومیامی به لاس وگاس و لاس وگاس به سانفرانسیسکو و سانفرانسیسکو به هاوائی و هاوائی به لوس آنجلس، با هواپیما • ورودیه کلیه اماکن تفریحی سیاحتی در برنامه • انتقال از فرودگاه به هتلها و بالعکس و نقل و انتقال روزانه • پرداخت انعام راهنما و باربری جامه دانها • هزینه بار داخلی در پروازها هر نفر یک چمدان

هتل درجه هتل خدمات
اتاق ۲ تخته اتاق ۱ تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضيحات
روز پنجم یکشنبه 20 مارس 1فروردین، واشنگتن
درجه هتل H.B

روز اول چهار شنبه 16مارس 26 اسفند، نیویورک
درجه هتل B.B

جهت اطلاع از قیمت به دانلود پکیج مراجعه شود

روز دوم پنجشنبه 17 مارس27 اسفند، نیویورک
درجه هتل B.B

روز سوم 18جمعه مارس 28 اسفند ، نیویورک
درجه هتل B.B

روزچهارم شنبه 19 مارس 29 اسفند ، نیویورک به واشنگتن
درجه هتل B.B

روز ششم دوشنبه 21 مارس 2 فروردین ، واشنگتن میامی
درجه هتل B.B

روزهفتم سه شنبه 22 مارس 3 فروردین، میامی
درجه هتل B.B

روز هشتم چهار شنبه 23 مارس 4 فروردین، میامی
درجه هتل B.B

روز نهم پنجشنبه 24 مارس 5 فروردین، میامی به لاس وگاس
درجه هتل B.B

روز دهم جمعه 25 مارس 6 فروردین لاس وگاس
درجه هتل B.B

روز یازدهم شنبه26 مارس 7 فروردین ،لاس وگاس
درجه هتل B.B

روز دوازدهم یکشنبه 27 مارس 8 فروردین ، لاس وگاس
درجه هتل H.B

روز سیزدهم دوشنبه 28مارس 9فروردین ، لاس وگاس سانفرانسیسکو
درجه هتل B.B

روز چهاردهم سه شنبه 29مارس 10 فروردین، سانفرانسیسکو
درجه هتل H.B

روز پانزدهم چهار شنبه30مارس 11 فروردین سانفرانسیسکو هاوائی
درجه هتل B.B

روز شانزدهم پنجشنبه 31 مارس 12 فروردین، هاوائی
درجه هتل H.B

روز هفدهم جمعه 1 اوریل13 فروردین ، هاوائی
درجه هتل B.B

روز هجدهم شنبه 2 اوریل14 فروردین، هاوائی
درجه هتل B.B

روز نوزدهم یکشنبه 3 اوریل 15 فروردین، هاوائی لوس آنجلس
درجه هتل B.B

روز بیستم دوشنبه4 اوریل 16 فروردین، لوس آنجلس
درجه هتل H.B

روز بیست و یکم سه شنبه5 اوریل17فروردین، لوس آنجلس
درجه هتل H.B

روز بیست و دوم چهار شنبه6 اوریل 18 فروردین، لوس آنجلس تهران
درجه هتل B.B

روز بیست و سوم پنجشنبه 7 اپریل 19 فروردین، دبی تهران
درجه هتل B.B

روز پنجم یکشنبه 20 مارس 1فروردین، واشنگتن
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
روز اول چهار شنبه 16مارس 26 اسفند، نیویورک
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
جهت اطلاع از قیمت به دانلود پکیج مراجعه شود
روز دوم پنجشنبه 17 مارس27 اسفند، نیویورک
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
روز سوم 18جمعه مارس 28 اسفند ، نیویورک
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
روزچهارم شنبه 19 مارس 29 اسفند ، نیویورک به واشنگتن
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
روز ششم دوشنبه 21 مارس 2 فروردین ، واشنگتن میامی
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
روزهفتم سه شنبه 22 مارس 3 فروردین، میامی
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
روز هشتم چهار شنبه 23 مارس 4 فروردین، میامی
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
روز نهم پنجشنبه 24 مارس 5 فروردین، میامی به لاس وگاس
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
روز دهم جمعه 25 مارس 6 فروردین لاس وگاس
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
روز یازدهم شنبه26 مارس 7 فروردین ،لاس وگاس
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
روز دوازدهم یکشنبه 27 مارس 8 فروردین ، لاس وگاس
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
روز سیزدهم دوشنبه 28مارس 9فروردین ، لاس وگاس سانفرانسیسکو
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
روز چهاردهم سه شنبه 29مارس 10 فروردین، سانفرانسیسکو
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
روز پانزدهم چهار شنبه30مارس 11 فروردین سانفرانسیسکو هاوائی
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
روز شانزدهم پنجشنبه 31 مارس 12 فروردین، هاوائی
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
روز هفدهم جمعه 1 اوریل13 فروردین ، هاوائی
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
روز هجدهم شنبه 2 اوریل14 فروردین، هاوائی
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
روز نوزدهم یکشنبه 3 اوریل 15 فروردین، هاوائی لوس آنجلس
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
روز بیستم دوشنبه4 اوریل 16 فروردین، لوس آنجلس
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
روز بیست و یکم سه شنبه5 اوریل17فروردین، لوس آنجلس
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
روز بیست و دوم چهار شنبه6 اوریل 18 فروردین، لوس آنجلس تهران
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
روز بیست و سوم پنجشنبه 7 اپریل 19 فروردین، دبی تهران
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات

برنامه سفر

• 21 شب اقامت درهتلهای درجه یک در آمریکا با صبحانه کامل

• 3 شب نیویورک ، 2 شب واشنگتن دی سی ،3 شب میامی، 4شب لاس وگاس، ، 3 شب سانفرانسیسکو ، 3 شب هاوائی ،4شب لوس آنجلس ،

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به ندای پارسه میباشد.

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت